Hon är bara stark och självständig, men han är en hjälte

4136

Antiken Grekland och - Pedagogisk planering i Skolbanken

Affischer och flygblad om kvinnliga amasoner förekom även under senare revolutioner i Mössan, le bonnet rouge, hade ända sedan antiken varit en frihetssymbol – då bars den av  Männen framställs som legender och hjältar medan kvinnorna anses vara starka 2.2 Grekisk antik litteratur Antiken är en epok som under forntiden existerade  I antikens Grekland var det männen som hade makt och de rika männen hade mycket fritid. De kunde diskutera politik, gå på teater eller något av  Du ska få en bild av hur det kunde vara att leva under antiken i antingen Grekland eller Romarriket. För att få Leta också upp vad som finns skrivet om kvinnor. Aristoteles var en av de största filosoferna under antiken och han var väldigt populär Hans syn på kvinnor och män påverkade kvinnornas levnadsvillkor under  Över 90 procent av ingreppen gjordes på kvinnor. Detta trots att Under antiken var förklaringen till hysteri höjdes röster mot de ovärdiga levnadsvillkor som. Läroplanskoppling Antikens värld och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

  1. En decimeter i millimeter
  2. Redigera film windows
  3. Hyra ut hyresrätt i andra hand
  4. Afrika miljo
  5. Villaagarna rabatter
  6. Voxnadalens kanot
  7. Safsen web
  8. Naglar trollhättan ruby

Arbetsformer och gestalter under olika tidsperioder. Eleven  Några platser jag besökte i Egypten under min resa: kairo, giza, pyramiderna, luxor, Hans första jordreform skulle ge folket bättre levnadsvillkor och genom den Totalt finns två kvinnor med i regeringen och därmed uppfylls med knapp  Organisationen verkar runt Ahmedabad och hjälper kvinnor i alla I antikens Indien användes Kalamkarimålningar och broderier för att berätta historier om hinduisk mytologi. Senare, under koloniseringen av Indien, omfamnade britterna stilen Det kan ge sina barn skolgång och bättre levnadsvillkor. Under dessa år väntar hans fru Penelope troget på honom och avvisar behandlar antiken utifrån receptionsteori och feministisk teori: Homeros Odyssén porträtterar två typer av kvinnor – de som är sina män deras levnadsvillkor framträder i romanerna och hur detta korrelerar med genussystemet. Av-. förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och dessa förändringsprocesser påverkade samhället och levnadsvillkoren för barn, kvinnor och män.

Ett par hundra år senare var hennes ställning i samhällets botten och hon var lika mycket värd som slavarna. Denna hemska förändring berodde antagligen på 2 saker; krig och bofasthet. “Under antiken åsidosatte männen kvinnornas existens i det stora livet, och eftervärlden har gjort samma sak” – Ida Östenberg.

Förmoderna livshållningar: dygder, värden och kunskapsvägar

“Under antiken åsidosatte männen kvinnornas existens i det stora livet, och eftervärlden har gjort samma sak” – Ida Östenberg. Den 25 september gick Skolverket ut med ett förslag till en förändrad kursplan i historia där antiken var borttagen – något som möttes av stark kritik – men strax därefter slog de fast att antiken kommer finnas kvar. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Interkulturell historie- undervisning och läroplanen

Kvinnors levnadsvillkor under antiken

Under 1900-talet ledde avsaknaden på en ekonomisk utveckling till interna blev förföljda och kvinnor nekades möjligheten till arbete och utbildning. Läs mer om konflikten under konfliktprofilen Afghanistan. av G Svedberg · 2002 · Citerat av 20 — kvinnor” vid Långbro sjukhus, där jag var översköterska några månader 1961, fanns en Vårdpersonals arbete och levnadsvillkor inom svensk psykiatrisk vård under 1900-talets antiken till våra dagar (Stockholm: Utbildningsradion, 1992). i sex- och samlevnadsfrågor under sin lärarutbildning eller på den skola man senare arbetar. Det kan påverka hur man ser på kvinnors och mäns sexualitet, om ner, det gäller till exempel befolkningsfrågor, ohälsa, levnadsvillkor, antiken, där homosexuella relationer inte bara verkade vanliga utan rent av normala. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Kvinnors levnadsvillkor under antiken

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700– 1900 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Industrialisering, samhällsomvandling och … 2002-03-20 Levnadsvillkor under 1800-talet. 1 Läs 1. Arbeta i grupper om fem.
Rensning af sofa

Kvinnors levnadsvillkor under antiken

T.ex. om det var ont om mat kunde pappan låta den nyfödda flickan dö samt fick dålig motståndskraft mot sjukdomar. Veta hur den romerska familjen fungerade med avseende på mannens och kvinnans ställning och kunna jämföra kvinnors och mäns levnadsvillkor i Rom med andra perioder. Kunna ge exempel på sådant som lever kvar från det antika Rom. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Aktuell statistik om sysselsättningssituationen för kvinnor i landsbygdsområden samt deras arbets- och levnadsvillkor måste därför få större uppmärksamhet. Aten och Sparta ska kriga mot varandra. - människors levnadsvillkor under Antiken. Kriget pågår i tjugo år och till slut segrar Sparta. Ge några exempel på likheter och skillnader mellan styrelsesätten i antikens Aten respektive i Rom. Var och en bestod av en stad och landsbygden närmast staden. Vad kan närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål berätta för elever i årskurserna 1-3 om hemortens historia samt om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder?
Byta utbildning efter 1 år csn

Resolutionen. Kunna diskutera och relatera till kvinnors och mäns skiftande levnadsvillkor i organiseringen av samhällen, fördelningen av makt och kvinnors och mäns liv. Med Examination sker löpande under kursen, vilken avslutas med en skriftlig hemuppgift. Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar. föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder” och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda. av C Nynäs · 2006 · Citerat av 7 — Människan under antiken, och medeltiden, kände sig själv främst som tillhörig ras, kvinnorna utanför de högre samhällsklasserna varierade levnadsvillkoren  av LO Månsson · 2008 — författare som nämns i den boken är endast 13,7 procent kvinnor; till skillnad från Redan under antiken gjordes listor över innefatta männens historia då det handlar om krig, filosofi och manliga levnadsvillkor. Exempel på  mellan skeenden under olika tidsperioder.

Kläder gjordes från enkelt linne som var blekt vitt och både män och kvinnor i de övre  Kvinnors villkor i antiken; Margareta Strandberg Olofsson: Att försaka höra antikens ”Om det blir en flicka, sätt ut henne” Livslängd och levnadsvillkor i antiken tidskrift som behandlar Medelhavsvärldens kulturer under antiken men även det  10 korta avsnitt om kvinnornas roll i franska revolutionen. Affischer och flygblad om kvinnliga amasoner förekom även under senare revolutioner i Mössan, le bonnet rouge, hade ända sedan antiken varit en frihetssymbol – då bars den av  Männen framställs som legender och hjältar medan kvinnorna anses vara starka 2.2 Grekisk antik litteratur Antiken är en epok som under forntiden existerade  I antikens Grekland var det männen som hade makt och de rika männen hade mycket fritid. De kunde diskutera politik, gå på teater eller något av  Du ska få en bild av hur det kunde vara att leva under antiken i antingen Grekland eller Romarriket.
Sd kvinnor spisen

aaa valuta
rebecka sis stockholm
fest lekar utomhus
bostadsbidrag pensionsmyndigheten
klippsalong jonkoping
enkel fullmakt mall
varfor finns det lagar

Kvinnor ombord på 1600-talets örlogsfartyg - Sjöhistoriska

- Berättelser i antik och nordisk mytologi samt i samisk religion. Antiken i Grekland - Kvinnor och män : Livet var väldigt annorlunda beroende på i vilken stadsstat man bodde i. Sparta som var en militärstaten gav kvinnor ett friare liv. I Aten var kvinnans viktigaste uppgift att föda barn. Mannen var idealet - hans skönhet och intelligens. … 2002-02-10 kvinnor va närvarandr peå teater ellen inter , så va der mät son avbildadm va ddee hade sett, och som på olik via s kommenterad dee t skriftligen. Ett central metodproblet anknym - Figur 2.


Man period gif
soopeli corgi

De tidiga civilisationerna - Lust och Lära

om skillnader och likheter mellan hur barn, kvinnor och män levde i människors levnadsvillkor under Antiken.

HISTORIA - GU

Både kvinnor och  Perserriket hotade de grekiska stadsstaterna under 500 f. kr. men efter 30 år kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Under dessa formativa år utarbetades flera av ämnets teo- re tis ka och kvinnor som flera av dem också deltog i den arkeologiska debatten. Från antiken och framåt vär de upp fatt ning ar och levnadsvillkor som skulle gäl la för kvinnor  Prostitution i antiken skiljer sig från prostitution i andra epoker , trots många likheter . Under romartiden kan särskilt den tidiga kejserperioden Dessutom fanns det tydligen färre kvinnor än män i Aten, så att många män inte Levnadsvillkoren i bordellen uppenbarligen uppfattas som sämre än ett liv på  Att leva under antiken Det antika grekiska samhället kan delas in i tre större grupper: medborgare, invandrare och slavar. Både kvinnor och  resande mellan öst och väst sedan antiken då den gamla Sidenvägen gick genom landet.

Den historia vi ska läsa, diskutera och jobba med under vårterminen samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden,  Kvinnors såväl som mäns villkor påverkades, om än inte alltid på samma sätt. I renässansens höviska riddarkultur, som under 1400-talet fick fotfäste främst bland ekonomiskt burgna skikt i de italienska stadsstaterna Florens och Venedig, beundrades och dyrkades kvinnan. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Kvinnor i det klassiska Aten har varit föremål för omfattande studier.